Fantacine.com

Risici ved hydraulikvæske

Risici ved hydraulikvæske


Hydrauliske væsker er væsker, smøre maskiner ligesom bil transmissioner, servostyringssystemer, power bremser, traktorer, gaffeltrucks, bulldozere og skraldevogne. Hydrauliske væsker indeholder kemiske forbindelser, herunder olier, estere, siliconer, butanol og korrosionshæmmere. De mest almindelige typer af kemikalier, der anvendes i hydrauliske væsker er polyalfaolefiner (PAO), phosphatestere og mineralsk olie. Selvom hydrauliske væsker er nødvendige for at smøre maskiner, der arbejder med væskerne kræver visse sikkerhedsforanstaltninger.

sundhedsfarer

Folk kan blive udsat for de kemiske stoffer i hydrauliske væsker via touch, indtagelse eller indånding. Folk, der ofte håndterer hydrauliske væsker har rapporteret svaghed i hænder og hudirritation. For at undgå irritation, vask forurenet hud og holde dit tøj rent. Der er ingen rapporter om endegyldige bevis for farerne ved hydraulikvæske indånding, selvom indtage disse væsker kan forårsage intestinal blødning, lungebetændelse eller død. Svarende til indtagelse, kan fluider ved et uheld sprøjtes ind i huden. Dette kan ske, når højtryks hydrauliksystem slangen er frakoblet og injicerer siver giftigt fluid gennem huden.

Miljøfare

Hvis hydrauliske væsker lække eller spill, kan de kemikalier bo på toppen af ​​jorden eller synke ned i jorden. Hvis kemikalierne ind i en vandmasse, vil de synke til bunds og kan bo der i mere end et år. Aquatic liv kan absorbere giftige hydraulikvæske, der forårsager sygdom eller død for dyret eller noget højere på fødekæden. For eksempel kunne en høg, der spiser en forurenet fisk bliver syg. For at undgå miljømæssige farer, der er en biologisk nedbrydelig hydraulikvæske mulighed, men det er dyrere og dermed ikke særlig udbredt.

Fire farer

Når man arbejder med hydraulikvæske, er det nogle gange opvarmes til høje temperaturer, og fordi de fleste oliebaserede hydrauliske væsker vil brænde, kan forekomme eksplosioner og forbrændinger. For at undgå brand skal fluid og materialer gennemvædet i fluid opbevares i lukkede metalbeholdere og bortskaffes.

Fluid Texture Farer

Selvom den slimede tekstur af hydrauliske væsker ikke kan synes som en fare, kan en spill forårsage en person til at glide og falde. Væske på hænderne kan forårsage en person til at glide mens klatring på en maskine eller få operatøren til at miste styringen kontrol.

Sikker med korrekt håndtering

Selvom hydrauliske væsker tillader mange maskiner til at fungere, er der mange farer involveret, ligesom hudirritation, miljøskader, brande, eksplosioner og en glat arbejdsplads. Men med ordentlig viden om disse farer, der arbejder med hydraulikvæske kan være sikker.


        

Udgiv min kommentar