Fantacine.com

Hvad sker der under anfald?

Årsager

Anfald kan være forårsaget af traumer til hjernen, degenerative neurologiske sygdomme, slagtilfælde, aneurismer, hjernetumorer og infektionssygdomme. Alt, hvad der kan påvirke hjernens funktion kunne være årsagen til et anfald. Epilepsi er den sygdom, der beskriver usædvanligt højt eller almindelig anfaldsaktivitet, men ligesom selve anfaldet, epilepsi har en lang række symptomer og klassifikationer.

Definition

Ordet "anfald" er en generel betegnelse, der kan beskrive en bred vifte af usædvanlige hjernefunktion. En beslaglæggelse opstår, når hjerneceller fejltænding, udløser andre resultater i hele kroppen, herunder hallucinationer, kramper og mange andre effekter, hvoraf nogle er meget milde.

partielle anfald

Partielle anfald (også kaldet fokale anfald) er dem, der involverer kun en lokaliseret del af hjernen. De omfatter undertiden bevidstløshed eller et tab af hukommelse. Afhængigt af området af den berørte hjernen, kan disse anfald forårsage sensoriske hallucinationer og lokaliserede ufrivillig muskelsammentrækning.

Generelle Kramper

Generelle anfald kan være mild, men den mest berømte generelle anfald er tonisk-kloniske sort, også kendt som en grand mal anfald. De værste beslaglæggelser omfatter massiv, uregelmæssig hjerneaktivitet, som er ledsaget af intense fysiske spasmer og tab af bevidsthed. Tonisk-kloniske anfald kan være livstruende, hvis de ikke behandles.


        

Udgiv min kommentar