Fantacine.com

Hvordan skal tjekkes dit høreapparat

Kontrol høreapparatet dagligt er en god måde at sikre, at det fungerer korrekt. Der er flere trin til at kontrollere et høreapparat, en der kræver hjælp fra en høring person, der kan undersøge, om de lyde, der kommer gennem høreapparatet er klare.

Instruktioner

1 Kontroller udvendige dele høreapparatet for eventuelle revner, huller eller rifter.

2 Fjern batteriet og teste det med et batteri tester.

3 Sørg for, at batterirummet lukkes helt, når batteriet er isat.

4 Drej OTM kontakten til "off" position (O).

5 Tænd for lydstyrken til den laveste indstilling, og drej kontakten til "mikrofon" position (M).

6 Sæt den ene ende af stetoskopet ind i ørerne på en hørende person, og placer den anden ende ved siden af høreapparatet skimmel.

7 Skru op for lyden en smule, og sige flere vokal og konsonant lyde. Høringen person bør lytte og undersøge, om alle de lyde hørt gennem stetoskopet er klare. Ingen bør være forvrænget.

TIPS

  • Hvis lyden er dæmpet, kan det være nødvendigt at rengøre eller udskifte høreapparatet.
  • Hvis et høreapparat skimmel bliver vådt, sørg for at det tørrer helt, før montere den på høreapparatet.

        

Udgiv min kommentar